دفتر مرکزی

آدرس: مشهد - بلوار احمدآباد خیابان نشاط

ایمیل : info@shapeddiamond.ir

تلفن: 051321654987

فکس: 0513456789

موبایل: 09377385809

preloader